REGULAMIN PORTALU BIZNESATLAS.PL

 1. Właścicielem portalu Biznesatlas jest firma MiStudio we Wrocławiu.
 2. Użytkownikiem portalu Biznesatlas jest osoba wyszukująca informacji lub dodająca do portalu Biznesatlas firmę.
 3. Wyszukiwanie informacji i dodawanie firm do portalu Biznesatlas jest bezpłatne.
 4. Dodanie firmy do portalu Biznesatlas powinna dokonać osoba upoważniona.
 5. Dodana firma powinna prowadzić działalność w formie dopuszczonej przez prawo RP.
 6. Zamieszczone informacje o firmie powinny być zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszać prawa RP oraz praw osób trzecich.
 7. MiStudio nie odpowiada za informacje i zdjęcia umieszczone na stronach firm dodanych do portalu Biznesatlas.
 8. Dodanie firmy do portalu Biznesatlas upoważnia MiStudio do przetwarzania umieszczonych informacji o firmie na potrzeby portalu Biznesatlas.
 9. Użytkownik portalu Biznesatlas, który stwierdzi naruszenie zasad regulaminu Biznesatlas.com powinien opisać ten fakt w formularzu kontaktowym portalu Biznesatlas.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących na portalu Biznesatlas firma zostanie wezwana do usunięcia nieprawidłowości pod rygorem usunięcia z portalu Biznesatlas.
 11. Wszelkie sprawy i zapytania dotyczące portalu Biznesatlass należy kierować na dane kontaktowe MiStudio umieszczone w zakładce "Kontakt".
 12. MiStudio zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez obowiązku powiadamiania użytkowników portalu Biznesatlas o ich dokonaniu. Zmiany nie mogą naruszać związanych z portalem Biznesatlas praw nabytych przez jego użytkowników.


Wersja klasyczna